Podsticajna sredstva za ovu namenu obezbeđena su u iznosu od 120.600.500,00 dinara. Podsticajna sredstva su namenjena za nabavku jedne poljoprivredne priključne mašine (u daljem tekstu: priključna mašina).

Podsticajna sredstva su namenska i bespovratna i dodeljuju se u maksimalnom iznosu do 80% od cene prihvatljivih troškova nabavke priključne mašine bez PDV-a, s tim da maksimalan iznos podsticajnih sredstava ne može biti veći od 500.000,00 dinara po korisniku.

Podnosilac prijave može konkurisati samo po osnovu jednog Javnog poziva za dodelu podsticajnih sredstava, koji raspisuje Sekretarijat za poljoprivredu u 2023. godini.

Prijava sa dokumentacijom traženom Javnim pozivom se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom:

„JAVNI POZIV ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA
NABAVKU POLjOPRIVREDNIH PRIKLjUČNIH MAŠINA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA
2023. GODINU – NE OTVARATI”, a na poleđini koverte obavezno napisati ime, prezime,
adresu i broj telefona podnosioca prijave i to:
– preporučenom poštom na adresu:
Gradske uprave grada Beograda, Sekretarijat za poljoprivredu, Kraljice Marije 1, 11060
Beograd ili
– ličnom dostavom:
Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za poljoprivredu, ul. Kraljice Marije br. 1,
Beograd, 3. sprat, šalter broj 3.

Za dodatne informacije možete se obratiti na brojeve telefona: 011/715-7831, 011/715-7418,
011/715-7388, 011/715-7392.

Rok za podnošenje prijava na šalteru 3 pisarnice Gradske uprave je 31.03.2023. godine do 15 časova.

Tekst Javnog poziva, zahtev i ostale formulare, možete preuzeti u prilogu teksta ili na linku

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1800187-javni-poziv-za-dostavljanje-prijava-za-dodelu-podsticajnih-sredstava-za-nabavku-poljoprivrednih-prikljucnih-masina-na-teritoriji-grada-beograda-za-2023-godinu/

Podsticaji.rs

Author Podsticaji.rs

More posts by Podsticaji.rs