PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KORIŠĆENjU PODSTICAJA ZA PROMOTIVNE AKTIVNOSTI U POLjOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU
(„Službenom glasniku RS”, broj 139/22 od 16. decembra 2022. godine)

Podsticaji obuhvataju:

1) podsticaj za organizaciju naučno-stručnih skupova, seminara, radionica, tribina i predavanja u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, na teritoriji Republike Srbije;

Maksimalan iznos  podsticaja za ovu tačku 1. pod 1), 3) i 4) ukupno iznosi 300,000RSD a namenjeni su za nadoknadu troškova:
1) zakupa prostorije sa osnovnom tehničkom opremom za organizaciju naučno-stručnih skupova, seminara, radionica, tribina i predavanja;
2) angažovanja predavača sa odgovarajućim referencama vezanim za temu za koju drži predavanje; Maksimalan iznos samo za ovu tačku iznosi 40,000RSD
3) izrade i štampanja promotivnog i edukativnog materijala na temu koja je bila predmet naučno-stručnog skupa, seminara, radionice, tribine ili predavanja;
4) oglašavanja u štampanim i elektronskim medijima.

2) podsticaj za organizaciju privrednih manifestacija, sajmova i izložbi u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, na teritoriji Republike Srbije;

Maksimalan iznos  podsticaja za ovu tačku 2. od 1) do 5) ukupno iznosi 400,000RSD namenjeni su za nadoknadu troškova:
1) zakupa izlagačkog prostora sa osnovnom tehničkom opremom;
2) izgradnje, odnosno zakupa štanda;
3) zakupa bine, ozvučenja i osvetljenja;
4) štampanja promotivnog materijala;
5) oglašavanja u štampanim i elektronskim medijima.

3) podsticaj za učešće, odnosno izlaganje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na privrednim manifestacijama, sajmovima i izložbama u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u inostranstvu;

Maksimalan iznos  podsticaja za ovu tačku 3. pod 1) i 2) ukupno iznosi 500,000RSD namenjeni su za nadoknadu troškova:
1) zakupa izlagačkog prostora sa osnovnom tehničkom opremom;
2) izgradnje, odnosno zakupa štanda.

4) podsticaj za učešće, odnosno izlaganje sopstvenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na privrednim manifestacijama, sajmovima i izložbama u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja na teritoriji Republike Srbije.

Maksimalan iznos  podsticaja za ovu tačku 4. pod 1) i 2) ukupno 50,000RSD namenjeni su za nadoknadu troškova:
1) zakupa izlagačkog prostora sa osnovnom tehničkom opremom;
2) izgradnje, odnosno zakupa štanda

Pravo na podsticaje ostvaruje:

  • fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
  • preduzetnik;
  • pravno lice;
  • pravno lice registrovano u skladu sa zakonom kojim se uređuju udruženja;
  • jedinica lokalne samouprave;
  • obrazovna ustanova;
  • naučnoistraživačka ustanova.

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od 100% od vrednosti realizovanih troškova  umanjenih za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost.

Ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava) raspisuje javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za promotivne aktivnosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju (u daljem tekstu: javni poziv), koji se objavljuje na zvaničnoj internet stranici ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede, odnosno na zvaničnoj internet stranici Uprave.

Pravilnik možete preuzeti u prilogu teksta.

Pravilnik-za-podršku-promotivnim-aktivnostima-u-poljoprivredi Izmene pravilnika za podsticaje za promotivne aktivnosti u poljoprivredi 2022 god.pdf Zahtev-za-podsticaje-promotivnim-aktivnostima-u-poljoprivredi

 

Podsticaji.rs

Author Podsticaji.rs

More posts by Podsticaji.rs