Tag

konačna rang lista Arhive | Podsticaji | Konsultacije pri investiciji u privredi i poljoprivredi

Konačna rang lista IPARD mera 7 Ruralni turizam

By | IPARD, Razno, Ruralni turizam M7

Konačna rang lista podnetih zahteva za odobravanje projekta u Prvom javnom pozivu za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za diverzifikaciju poljoprivrednih gazdinstava i
razvoj poslovanja, broj 320-07-01-1/2020-07 od 08. juna 2020. godine

Dana 11. decembra 2020. godine, na zvaničnoj internet stranici Uprave za agrarna plaćanja, objavljena je Rang lista podnetih zahteva za odobravanje projekta u Prvom javnom pozivu za podnošenje
zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za diverzifikaciju poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja, broj 320-07-01-1/2020-07 od 08. juna 2020. godine (u daljem tekstu: Rang lista).
Nakon razmatranja prigovora podnetih na Rang listu, po konačnosti odluka po podnetim prigovorima, Uprava za agrarna plaćanja objavljuje Konačnu rang listu podnetih zahteva za odobravanje
projekta u Prvom javnom pozivu za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za diverzifikaciju poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja, broj 320-07-01-1/2020-07 od 08. juna
2020. godine (u daljem tekstu: Konačna rang lista):

Klikon na ikonu ispod možete preuzeti konačnu rang listu

konacna-rang-lista-Mera 7

Konačna rang lista prijava na Konkurs za mlade poljoprivrednike

By | Mladi poljoprivrednici, Razno

Uprava za agrarna plaćanja je objavilaKonačna rang lista podnetih prijava na Konkurs za podnošenje prijava za ostvarivanje podsticaja za podršku programima koji se odnose na diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima u 2019. godini, broj 320-41-2432/2019-07 od 17.10.2019. godine, sa Izmenama od 4.11.2019. godine i 31.12.2019. godine:
Republika Srbija
MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE,
ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
-Uprava za agrarna plaćanja-
Broj: 320-41-2432/2019-07
Datum: 14.12.2020. godine
Beograd

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede proširilo je listu mladih poljoprivrednika koji će ove godine dobiti subvencije. Umesto 2500 poljoprivrednika mlađih od 40 godina sada pravo na subvenciju ima 3000 kandidata.

Dodatna sredstva obezbeđena su, kako se kaže u saopštenju Ministarstva, zahvaljujući razumevanju Ministarstva finasija i Vlade Srbije o nephodnosti ulagati u “start up“ i mlade na selu.

Мladi poljoprivrednici dobijaju do 1 500 000 dinara avansno, a potrebno je da opravdaju sredstva u roku od 90 dana od momenta uplate. Njihovo učešće je 25%. Kada je reč o izdvojenom novcu po proizvođaču, za predviđenih makisimalnih milion i po dinara može se kupiti oprema poput sejalica, tanjirača, drljača, freza i druga poljoprivredna mehanizacija, a može se ulagati i u sadni materijal za podizanje zasada voća ili kupiti stado ovaca, koza, kao i visokokvalitetna grla krava za mleko ili junad za to.

Konačnu rang listu možete preuzeti klikom na ikonu ispod.

konacna-rang-lista-mladi poljoprivrednici-2019

Konačna rang lista IPARD M1 peti javni poziv izgradnja i oprema

By | IPARD, Primarna proizvodnja M1

Na osnovu člana 23. Pravilnika o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS, broj 84/17, 112/17, 78/18 i 67/19) u daljem tekstu: Pravilnik, v.d. direktor Uprave za agrarna plaćanja objavljuje,

K O N A Č N U   R A N G   L I S T U

podnetih zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje u Petom javnom pozivu za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za ipard podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, broj 320-01-05-1/2019-07 od 24. septembra 2019. godine

I

Dana 11. maja 2020. godine, na zvaničnoj internet stranici Uprave za agrarna plaćanja, objavljena je Bodovna lista podnetih zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje u Petom javnom pozivu za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za ipard podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, broj 320-01-05-1/2019-07 od 24. septembra 2019. godine (u daljem tekstu: Bodovna lista).

Nakon razmatranja prigovora podnetih na Bodovnu listu, po konačnosti odluka po podnetim prigovorima, Uprava za agrarna plaćanja objavljuje Konačnu rang listu podnetih zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje u Petom javnom pozivu za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za ipard podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, broj 320-01-05-1/2019-07 od 24. septembra 2019. godine (u daljem tekstu: Konačna rang lista):

Konachna-rang-lista-peti-poziv-M1
Nabavka novog traktora

Konačna rang lista M1 traktori četvrti IPARD javni poziv

By | IPARD, Primarna proizvodnja M1 | No Comments

На основу члана 23. Правилника о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава („Службени гласник РС, број 84/17, 112/17, 78/18 и 67/19) (у даљем тексту: Правилник), в.д. директор Управе за аграрна плаћања објављује,

К О Н А Ч Н У    Р А Н Г      Л И С Т У

поднетих захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје у Четвртом јавном позиву за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у набавку новог трактора, број 320-01-04-1/2019-07 од 24. септембра 2019. године

I 

Дана 11. маја 2020. године, на званичној интернет страници Управе за аграрна плаћања, објављена је Бодовна листа поднетих захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје у Четвртом јавном позиву за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у набавку новог трактора, број 320-01-04-1/2019-07 од 24. септембра 2019. године (у даљем тексту: Бодовна листа).

Након разматрања приговора поднетих на Бодовну листу, пo кoнaчнoсти oдлукa пo поднетим пригoвoрима, Упрaвa за аграрна плаћања oбjaвљуje Кoнaчну рaнг листу поднетих захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје у Четвртом јавном позиву за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у набавку новог трактора, број 320-01-04-1/2019-07 од 24. септембра 2019. године (у даљем тексту: Коначна ранг листа):

konachna-rang-lista-chetvrti-javni-poziv-m1