Tag

Krave dojilje Arhive | Podsticaji | Konsultacije pri investiciji u privredi i poljoprivredi

RS : Pravilnik o korišćenju podsticaja za organsku stočarsku proizvodnju

By | organsko stočarstvo, Stočarstvo

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za organsku stočarsku proizvodnju, uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje, obrasci zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje i maksimalan iznos podsticaja po korisniku i po vrsti pojedine mere.

Podsticaji za organsku stočarsku proizvodnju obuhvataju sledeće vrste podsticaja u odgovarajućim iznosima po vrsti pojedine mere, i to za:

premiju za mleko proizvedeno metodom organske proizvodnje

 1. tov junadi;
 2. tov jagnjadi;
 3. tov jaradi;
 4. tov svinja;
 5. krave dojilje;
 6. košnice pčela;
 7. proizvodnju konzumne ribe;
 8. krave za uzgoj teladi za tov;
 9. kvalitetne priplodne mlečne krave;
 10. kvalitetne priplodne tovne krave i bikove;
 11. kvalitetne priplodne ovce i ovnove, koze i jarčeve;
 12. kvalitetne priplodne krmače i nerastove
 13. roditeljske kokoške teškog tipa;
 14. roditeljske kokoške lakog tipa;
 15. roditeljske ćurke;
 16. kvalitetne priplodne matice riba šarana i
 17. kvalitetne priplodne matice riba pastrmke.

Podsticaji se utvrđuju u odgovarajućem iznosu po vrsti pojedine mere koji se uvećava 40% od iznosa za podsticaje koji se za istu vrstu mere isplaćuju u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Pravo na podsticaje ostvaruje pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje pored uslova propisanih zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisima kojima se bliže uređuju uslovi za ostvarivanje prava na premiju za mleko, podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi, podsticaje u stočarstvu za krave dojilje, košnice pčela, proizvodnju konzumne ribe, krave za uzgoj teladi za tov i podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla, ispunjava i uslov da je sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom zaključilo ugovor o vršenju kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji koji važi za godinu za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja, odnosno u slučaju grupne sertifikacije da je zaključilo ugovor o saradnji sa proizvođačem, kao i da je u ugovoru koji je taj proizvođač zaključio sa ovlašćenom organizacijom podnosilac zahteva naveden kao proizvođač kooperant, u skladu sa posebnim propisom kojim se bliže uređuje kontrola i sertifikacija u organskoj proizvodnji i metode organske proizvodnje.

Zahtev za premiju za mleko podnosi se neposredno ili preko pravnog lica odnosno preduzetnika, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja, i to za:

1) prvi i drugi kvartal (1. januar – 30. jun kalendarske godine) – od 1. jula do 15. jula tekuće godine,

2) treći kvartal (1. jul – 30. septembar kalendarske godine) – od 1. oktobra do 15. oktobra tekuće godine,

3) četvrti kvartal (1. oktobar – 31. decembar kalendarske godine) – od 1. januara do 15. januara naredne kalendarske godine.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje u organskoj stočarskoj proizvodnji za: tov junadi, tov jagnjadi, tov jaradi, tov svinja, krave dojilje, košnice pčela, proizvodnju konzumne ribe, krave za uzgoj teladi za tov, kvalitetne priplodne mlečne krave, kvalitetne priplodne tovne krave i bikove, kvalitetne priplodne ovce i ovnove, koze i jarčeve, kvalitetne priplodne krmače i nerastove, roditeljske kokoške teškog tipa, roditeljske kokoške lakog tipa, roditeljske ćurke, kvalitetne priplodne matice riba šarana, kvalitetne priplodne matice riba pastrmke podnose se

od 16. marta do 15. oktobra tekuće kalendarske godine.

Ukupno za sve vrste podsticaja korisnik podsticaja može da ostvari maksimalno 55.000.000 dinara.

Tekst pravilnika i zahteve možete preuzeti klikom na ikonu ispod.

Pravilnik-o-podsticajima-za-organsku-stočarsku-proizvodnju
Podsticaj za krave dojilje

PODSTICAJI U STOČARSTVU ZA KRAVE DOJILJE

By | Krave dojilje

Pravilnik o podsticajima u stočarstvu za krave dojilje

Izvorni pravilnik, objavljen je  u „Službeni glasnik RS“, br. 46 od 28. maja 2015, 26 od 5. aprila 2018, 44 od 8. juna 2018 – dr. zakon.„

Izmenjeni pravilnik, objavljen je u  objavljen u ,,Službenom glasniku RSˮ, broj 26/18 od 5. aprila 2018. godine. Možete ga preuzeti u prilogu teksta.

Podsticaji se ostvaruju za krave dojilje starosti preko 24 meseca, koje pripadaju tovnim grlima čiste rase, i to:

 • hereford,
 • šarole, limuzin,
 • aberdin angus,
 • šortorn,
 • belgijsko plavo,
 • kijanina,
 • romanjola,
 • markiđana, blond akviten i salers ili melezima navedenih tovnih rasa

Podsticaji se mogu ostvariti i za melezime navedenih tovnih rasa, koje pripadaju stadu namenjenom za uzgoj teladi za proizvodnju mesa.

Pravo na podsticaje ima :

 • Pravno lice,
 • Preduzetnik i
 • Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Uslov je da imaju najmanje dva grla krava dojilja.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja za svaku kalendarsku godinu od 1. februara do 31. jula tekuće godine za grla uključena u proizvodnju od 1. jula prethodne kalendarske godine do 30. juna tekuće kalendarske godine.

Uz zahtev se podnosi i zapisnik o održanoj selekcijskoj smotri, overen od strane osnovne i regionalne odgajivačke organizacije.

Podsticaje za krave dojilje  iznosi od 40.000 dinara po grlu. 

Kompletan tekst pravilnika, zahteva  možete preuzeti u nastavku teksta klikom na ikone ispod.

Pravilnik o podsticajima u stocarstvu za krave dojilje Zahtev-za-podsticaje-za-krave-dojilje