Tag

PODSTICAJI U STOČARSTVU Arhive | Podsticaji | Konsultacije pri investiciji u privredi i poljoprivredi

Podsticaj za krave dojilje

PODSTICAJI U STOČARSTVU ZA KRAVE DOJILJE

By | Krave dojilje

Pravilnik o podsticajima u stočarstvu za krave dojilje

Izvorni pravilnik, objavljen je  u „Službeni glasnik RS“, br. 46 od 28. maja 2015, 26 od 5. aprila 2018, 44 od 8. juna 2018 – dr. zakon.„

Izmenjeni pravilnik, objavljen je u  objavljen u ,,Službenom glasniku RSˮ, broj 26/18 od 5. aprila 2018. godine. Možete ga preuzeti u prilogu teksta.

Podsticaji se ostvaruju za krave dojilje starosti preko 24 meseca, koje pripadaju tovnim grlima čiste rase, i to:

 • hereford,
 • šarole, limuzin,
 • aberdin angus,
 • šortorn,
 • belgijsko plavo,
 • kijanina,
 • romanjola,
 • markiđana, blond akviten i salers ili melezima navedenih tovnih rasa

Podsticaji se mogu ostvariti i za melezime navedenih tovnih rasa, koje pripadaju stadu namenjenom za uzgoj teladi za proizvodnju mesa.

Pravo na podsticaje ima :

 • Pravno lice,
 • Preduzetnik i
 • Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Uslov je da imaju najmanje dva grla krava dojilja.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja za svaku kalendarsku godinu od 1. februara do 31. jula tekuće godine za grla uključena u proizvodnju od 1. jula prethodne kalendarske godine do 30. juna tekuće kalendarske godine.

Uz zahtev se podnosi i zapisnik o održanoj selekcijskoj smotri, overen od strane osnovne i regionalne odgajivačke organizacije.

Podsticaje za krave dojilje  iznosi od 40.000 dinara po grlu. 

Kompletan tekst pravilnika, zahteva  možete preuzeti u nastavku teksta klikom na ikone ispod.

Pravilnik o podsticajima u stocarstvu za krave dojilje Zahtev-za-podsticaje-za-krave-dojilje

 

podsticaj za uzgoj kravi za telad za tov

PODSTICAJI U STOČARSTVU ZA KRAVE ZA UZGOJ TELADI ZA TOV

By | Krave za uzgoj teladi za tov, Stočarstvo

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov

 

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov

Objavljeno u („Sl. glasnik RS“, br. 25/2018 i 44/2018 – dr. zakon)

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov, kao i obrazac zahteva za ostvarivanje podsticaja.

Pravo na podsticaje imaju:

 • pravno lice,
 • preduzetnik i
 • fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Lica koja imaju pravo na podsticaje moraju da ispunjavaju uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Podsticaj se ostvaruje za najmanje dve oteljene krave na osnovu zahteva koji podnosi Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se za svaku kalendarsku godinu

od 1. februara do 31. jula tekuće godine za krave oteljene u periodu od 1. jula predhodne kalendarske godine do 30. juna tekuće kalendarske godine.

Zahtevi za ostvarivanje prava na podsticaje podneti do dana stupanja na snagu ovog pravilnika rešavaće se u skladu sa propisom koji je bio na snazi u vreme njihovog podnošenja.

Podsticaj po kravi znosi 20.000 dinara po grlu 

Kompletan tekst pravilnika, zahteva  možete preuzeti u nastavku teksta klikom na ikone ispod.

Pravilnik-za-podsticaje-u-stocharstvu-za-krave-za-uzgoj Zahtev-za-podsticaje-za-krave-za-uzgoj-teladi-za-tov
Uzgoj kvalitetnih priplodnih grla

PODSTICAJI U STOČARSTVU ZA UZGOJ KVALITETNIH PRIPLODNIH GRLA

By | Kvalitetna priplodna grla, Stočarstvo

Pravilnik o podsticajima u stočarstvu za uzgoj kvalitetnih priplodnih grla

(Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 20/18 od 16. marta 2018. godine, izmene pravilnika u ,,Službenom glasniku RSˮ, broj 34/18 od 4. maja 2018. godine, „Službenom glasniku RS”, broj 104/18 od 28. decembra 2018. godine )

Pravo na podsticaje imaju:

 • pravno lice,
 • preduzetnik i
 • fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva

Ovom pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za najmanje:

 1. dve kvalitetne priplodne mlečne krave, a najviše za 300 kvalitetnih priplodnih mlečnih krava;
 2. dve kvalitetne priplodne tovne krave ili bika;
 3. 30 kvalitetnih priplodnih ovaca ili ovnova, a za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi za najmanje deset kvalitetnih priplodnih ovaca ili ovnova;
 4. deset kvalitetnih priplodnih koza ili jarčeva, a za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi za najmanje pet kvalitetnih priplodnih koza ili jarčeva;
 5. tri kvalitetne priplodne krmače ili nerastova.

Pravo na podsticaje u stočarstvu mogu se ostvariti i za roditeljske kokoške teškog tipa, roditeljske kokoške lakog tipa, roditeljske ćurke, kvalitetne priplodne matice riba šarana i kvalitetne priplodne matice riba pastrmke ostvaruje bez obzira na broj kvalitetnih priplodnih grla.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za kvalitetna priplodna grla podnosi se za svaku kalendarsku godinu Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine – Upravi za agrarna plaćanja i to:

 • od 21. marta do 31. jula tekuće godine;
 • od 1. do 31. januara naredne godine – za grla uključena u proizvodnju do 31. decembra prethodne kalendarske godine.

Uz zahtev za podsticaje, podnosi se i izvod iz glavne matične evidencije za kvalitetna priplodna grla za koja se podnosi zahtev, overen od strane osnovne, regionalne i glavne odgajivačke organizacije.

Iznosi po kvalitetnom priplodnom grlu po Uredbi o raspodeli podsticaja u poljoprivredi:

 1. podsticaje za kvalitetne priplodne mlečne krave u iznosu od 25.000 dinara po grlu;
 2. podsticaje za kvalitetne priplodne tovne krave i bikove u iznosu od 40.000 dinara po grlu;
 3. podsticaje za kvalitetne priplodne ovce i ovnove, koze i jarčeve u iznosu od 7.000 dinara po grlu;
 4. podsticaje za kvalitetne priplodne krmače i nerastove u iznosu od 15.000 dinara po grlu
 5. podsticaje za roditeljske kokoške teškog tipa u iznosu od 60 dinara po grlu;
 6. podsticaje za roditeljske kokoške lakog tipa u iznosu od 100 dinara po grlu;
 7. podsticaje za roditeljske ćurke u iznosu od 300 dinara po grlu;
 8. podsticaje za kvalitetne priplodne matice ribe šarana u iznosu od 500 dinara po grlu;
 9. podsticaje za kvalitetne priplodne matice ribe pastrmke u iznosu od 300 dinara po grlu;

Kompletan tekst pravilnika, zahteva  možete preuzeti u nastavku teksta klikom na ikone ispod.

Pravilnika-za-podsticaje-u-stocharstvu-za-uzgoj kvalitetnih priplodnih grla Zahtev-za-podsticaje-za-kvalitetna-priplodna-grla