Tag

privreda Arhive | Podsticaji | Konsultacije pri investiciji u privredi i poljoprivredi

Podsticanje preduzetnistva kroz nove investicije

JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODSTICANJA PREDUZETNIŠTVA KROZ RAZVOJNE PROJEKTE U 2019. GODINI

By | Nove Investicije, Privreda

Program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2019. godini (u daljem tekstu: Program) sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond). Za realizaciju Programa obezbeđena su bespovratna sredstva u iznosu od 500.000.000,00 dinara.

Privredni subjekti koji ispunjavaju uslove Programa, mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u iznosu do 20% bespovratnih sredstava od vrednosti investicionog ulaganja, odnosno do 30% bespovratnih sredstava za privredne subjekte koji pripadaju četvrtoj grupi razvijenosti u skladu sa članom 12. Zakona o regionalnom razvoju i aktom Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave. Spisak opština po stepenu razvijenosti pogledajte klikom na ikonu pored.Lista razvijenosti JLS

Preostali iznos vrednosti projekta finansiraće se iz kredita Fonda.

Pravo da se prijave na Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava i pravo da podnesu zahtev za kredit kod Fonda, imaju preduzetnici, mikro, mali i srednji privredni subjekti i zadruge koji su registrovani u Agenciji za privredne registre, a koji dostave zvanične finansijske izveštaje za prethodne dve godine u kojima nije iskazan neto gubitak i koji ispunjavaju uslove iz Programa. Uslov za zadruge je da je zadruga uskladila svoja akta, organe i poslovanje sa Zakonom o zadrugama („Službeni glasnik RS“, broj 112/15) i da se podvrgla zadružnoj reviziji u poslednje dve godine. Uslov koji se odnosi na dostavljanje finansijskih izveštaja, ne primenjuje se na preduzetnike koji nemaju obavezu dostavljanja tih izveštaja (preduzetnici koji vode prosto knjigovodstvo i preduzetnici koji paušalno plaćaju porez).

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za:

 • kupovinu, izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, investiciono održavanje proizvodnog prostora ili poslovnog prostora koji je u sastavu proizvodnog prostora, ili prostora u kojem se obavlja proizvodnja ili skladištenje proizvoda;
 • kupovinu nove ili polovne proizvodne i građevinske opreme (ne starije od pet godina), uključujući dostavna vozila za prevoz sopstvenih proizvoda i druga transportna sredstva koja se koriste u procesu proizvodnje;
 • trajna obrtna sredstva, koja mogu da čine najviše 20% ukupnog investicionog ulaganja;
 • nabavku softvera i drugih nematerijalnih ulaganja.

 

Iznos bespovratnih sredstava ne može biti manji od 75.000,00 dinara za preduzetnike, odnosno 250.000,00 dinara za pravna lica, niti veći od 12.500.000,00 dinara za sve privredne subjekte.

Krediti Fonda po ovom programu odobravaće se u skladu sa programom Fonda i sa ovim programom. Rok otplate za pravna lica je do deset godina u okviru koga je grejs period do jedne godine i za preduzetnike do osam godina u okviru koga je grejs period do jedne godine. Rok otplate kredita ne može biti kraći od dve godine od dana zaključenja ugovora uključujući i grejs period, u slučaju otplate kredita u roku koji je kraći od dve godine privredni subjekt je dužan da vrati i bespovratna sredstva.

Kamatna stopa, uz primenu valutne klauzule, iznosi 1% godišnje uz garanciju banke i 2%  godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja.

 

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijave

 

Precizno i tačno popunjen Objedinjen zahtev za kredit i zahtev za bespovratna sredstva i prateća dokumentacija, u skladu sa Programom, predaju se kod Fonda za razvoj. Sva dokumentacija se predaje u dva primerka.

Adrese Fonda za razvoj su: Bulevar Nemanjića 14a, Niš i Knez Mihailova 14, Beograd.

Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva iz Programa ne utroše, a najkasnije do 31. decembra 2019. godine.

Za sve detalje navedenog konkursa i neophodnu dokumentacija za prijavu kliknite na ikone ispod.

SADRZAJ-POTREBNE-DOKUMENTACIJE-Sa-Grantom-PREDUZETNICI-Razvojni-Program-2019 SADRZAJ-POTREBNE-DOKUMENTACIJE-Sa-Grantom-PRAVNA-LICA-Razvojni-Program-2019 Zahtev-KB-Razvojni-Program Sadrzaj-Investicionog-Programa-Pravna-Lica-Razvojni-Program-2019 Javni-Poziv-Program-Podsticanja-Preduzetnistva-Kroz-Razvojne-Projekte-U-2019.-Godini Program-Za-Podsticanje-Preduzetnistva-2019 Program-Podsticanja-Preduzetnistva-Kroz-Razvojne-Projekte-U-2019-Godini Poslovni-Plan-Preduzetnici-Razvojni-Program-2019 Obrazac-Izjave-Razvojni-Program-2019 Objedinjeni-Zahtev-PREDUZETNICI-Razvojni-Program-2019 Objedinjeni-Zahtev-PRAVNA-LICA-Razvojni-Program-2019 Izjava-O-Povezanim-Licima-Razvojni-Program-2019 Informacija-o-Sprovodjenju-Programa-Podsticanja-Preduzetnistva-Kroz-Razvojne-Projekte-U-2019 Dokumentacija-Za-Pustanje-Kredita-Razvojni-Program-2019

 

Bespovratna sredstva za hotele

BESPOVRATNA SREDSTVA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2018 GODINI

By | Privreda, Turizam
 1. jul 2018.  Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine u 2018. godini

Na osnovu člana 11. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2018. godinu („Službeni list APV“, broj: 57/2017, 17/2018-rebalans i 29/2018-rebalans), člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV”, br. 37/2014, 54/2014‒ispr., 37/2016 i 29/2017) i člana 3. Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava  privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine u 2018. godini („Službeni list APV”, br. 32/2018 od 04.07.2018. godine), Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisuje

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA  ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP  VOJVODINE U 2018. GODINI

Rok za podnošenje prijave  je 6. avgust 2018. godine.

Kompletan tekst pravilnika, zahteva  možete preuzeti u nastavku teksta klikom na ikone ispod.

Tekst konkursa turizam privredna drustva 2018 Pravilnik turizam privredna drustva 15.07.2018. Obavestenje javni poziv 15 07 2018. Izjave turizam PP 2018.

 

Nova radna mesta

KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA OTVARANjE NOVIH RADNIH MESTA POVEZANIH SA REALIZACIJOM NOVOG INVESTICIONOG PROJEKTA

By | Nova Radna Mesta, Vesti

KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA  ZA OTVARANjE NOVIH RADNIH MESTA  POVEZANIH SA REALIZACIJOM NOVOG INVESTICIONOG PROJEKTA

Na osnovu člana 38. stav 1. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, broj 37/2014, 54/2014-drugi propis i 37/2016 i 29/2017) i člana 21, člana 22. stav 4. i člana 25. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2018. godinu („Sl. list APV“, broj 57/2017), na osnovu Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Sl. glasnik RS“ br. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 i 119/2014), a u vezi s Pokrajinskom uredbom o uslovima i načinu dodele sredstava iz budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“, broj 42/2017), Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu (u daljem tekstu: Sekretarijat) raspisuje:

KONKURS

 ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA  ZA OTVARANjE NOVIH RADNIH MESTA  POVEZANIH SA REALIZACIJOM NOVOG INVESTICIONOG PROJEKTA

 

I               CILj I PREDMET KONKURSA

Cilj ovog konkursa je otvaranje novih radnih mesta u malim, srednjim i velikim privrednim društvima,  povezanim sa realizacijom investicionih projekata na teritoriji AP Vojvodine kojima je predviđeno:

–               Otvaranje najmanje  10,  a najviše  100  radnih mesta u roku do tri godine od dana zaključenja ugovora, koja će biti zadržana u narednih 36 meseci za mala i srednja privredna društva, odnosno 60 meseci za velika privredna društva.

II              VISINA SREDSTAVA I KORISNICI

Ukupan iznos podsticajnih sredstava koji se dodeljuje po Konkursu je 250.000.000,00 dinara.

Sredstva opredeljena za ovaj konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom  odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2018. godinu („Sl. list APV“, broj 57/2017), u okviru Budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike Autonomne pokrajine Vojvodine kao Program 1505 Regionalni razvoj, Programska aktivnost 1021 Podsticaji za mere bržeg privrednog razvoja Vojvodine, funkcija 411 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi, ekonomska klasifikacija 454 Subvencije privatnim preduzećima.

Korisnici podsticajnih sredstava su mala, srednja i velika privredna društva u skladu sa propisima kojima se uređuje dodela državne pomoći.

Korisniku sredstava koji otvori nova radna mesta povezana sa ulaganjem u materijalnu imovinu vrednim najmanje 50.000 evra  u dinarskoj protivvrednosti u roku od tri godine od dana zaključenja ugovora u jedinici lokalne samouprave koja je razvrstana u:

 1. prvu grupu razvrstavanja jedinica lokalne samouprave prema stepenu razvijenosti, odobravaju se sredstva u maksimalnom iznosu do 3.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po novootvorenom radnom mestu.
 2. drugu grupu razvrstavanja jedinica lokalne samouprave prema stepenu razvijenosti, odobravaju se sredstva u maksimalnom iznosu do 4.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po novootvorenom radnom mestu.
 3. treću i četvrtu grupu razvrstavanja jedinica lokalne samouprave prema stepenu razvijenosti, odobravaju se sredstva u maksimalnom iznosu do 5.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po novootvorenom radnom mestu.

III            USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

 1. Privredno društvo zavedeno u Registru privrednih subjekata sa sedištem u Republici Srbiji koje realizuje investicioni projekat na teritoriji AP Vojvodine
 2. Da protiv privrednog subjekta nije pokrenut prethodni stečajni postupak, reorganizacija, stečaj ili likvidacaji u skladu sa propisima kojima se uređuju stečaj i likvidacija
 3. Da privredno društvo nije u teškoćama u smislu propisa kojima se uređuju pravila državne pomoći
 4. Da privredno društvo nema dospele, a neizmirene poreze i doprinose kao i obaveze po osnovu izvornih lokalnih prihoda
 5. Da privredno društvo nije smanjilo broj zaposlenih u proseku za 10% i više tokom 12 meseci pre podnošenja prijave
 6. Da Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave nemaju učešće u vlasništvu privrednog društva
 7. Da nisu u obavezi povraćaja nedozvoljene državne pomoći
 8. Da sa privrednim društvom nije bio raskinut ugovor o dodeli srestava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine
 9. Da se protiv privrednog društva ne vodi parnični, odnosno krivični postupak po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija ili kredita
 10. Da privredni subjekt ne obavlja delatnost u sektorima čelika, uglja i sintetičkih vlakana

IV            POTREBNA DOKUMENTACIJA

1) biznis plan  za investicioni projekat za čiju realizaciju se konkuriše za dodelu sredstava po javnom pozivu ( Obrazac prijave se biznis planom kao i ostali dokazi vezani za projekciju biznis plana) ;

2) registrovani finansijski izveštaji podnosilaca/korisnika za prethodne tri godine poslovanja, s nalazom i mišljenjem ovlašćenog revizora (ako postoji zakonska obaveza pribavljanja nalaza i mišljenja ovlašćenog revizora), kao i konsolidovani finansijski izveštaj ako je podnosilac/korisnik u obavezi izrade konsolidovanog finansijskog izveštaja. Ukoliko posluju kraće od 3 godine, finansijski izveštaji se odnose na period u kome su poslovali ( dokaz : Izvodi izdati od strane Agencije za privredne registre – APR u originalu ili overenoj kopiji);

3) izvod iz Registra privrednih subjekata, koji podnosi podnosilac/korisnik sa sedištem u Republici Srbiji ( dokaz: izvodi APR-a o Obaveznim podacima  privrednog subjekta, original ili overena kopija );

4) dokaz da protiv privrednog subjekta nije pokrenut prethodni stečajni postupak, reorganizacija, stečaj ili likvidacija u skladu s propisima kojima se uređuju stečaj i likvidacija ( dokaz: izvod APR-a ili uverenje nadležnog Privrednog suda, original ili overena kopija );

5) pisanu izjavu o tome da za realizaciju istog investicionog projekta, odnosno

za iste opravdane troškove nije dodeljena državna pomoć iz budžeta Republike Srbije, AP Vojvodine ili jedinice lokalne samouprave; ukoliko jeste, po kom osnovu i u kojem obliku i iznosu je dodeljena ( dokaz : izjava koja je sastavni deo Obrasca prijave – 1b );

6) potvrda  o izmirenju obaveza po osnovu poreza, carina i doprinosa u Republici Srbiji         ( dokaz : potvrda Republičke poreske uprave izdata u filijali u sedištu podnosioca/korisnika ) ;

7) potvrda o izmirenju obaveza prema  Lokalnoj poreskoj administraciji ( dokaz : potvrda nadležnog organa JLS o izmirenju lokalnih prihoda-izdaju je opštinska ili gradska uprava) ;

8) izvod iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, kojim se utvrđuje broj zaposlenih i vrsta radnog angažovanja kod korisnika sredstava u trenutku podnošenja prijave za dodelu sredstava ( dokaz : tabelarni ili narativni prikaz zaposlenih kod podnosioca/korisnika koji vodi i izdaje Centralni Registar obaveznog socijalnog osiguranja – „CROSO izvod“ sa mesečnim pregledom stanja zaposlenih kod podnosioca u proteklih godinu dana pre podnošenja prijave , original ili overena kopija ) ;

9) dokaz da odgovorno lice privrednog društva nije pravnosnažno osuđivano za krivična dela protiv privrede, imovine, nedozvoljene trgovine i protiv službene dužnosti ( dokaz: Uverenje MUP-a po mestu prebivališta odgovornog lica, a ukoliko ima više odgovornih lica za svako posebno ) ;

10) dokaz da se protiv odgovornih lica u privrednom subjektu ne vodi krivični postupak ( dokaz : Uverenje izdato od mesno nadležnog osnovnog suda da se protiv lica ne vodi postupak ) ;

11) dokaz da privredni subjekt nije osuđivan za krivično delo izvršeno u obavljanju privredne delatnosti ( dokaz: uverenje Osnovnog suda nadležnog po sedištu podnosioca/korisnika da pravno lice nije kažnjavano za krivična dela);

12) dokaz da privredni subjekt nije osuđivan za učinjen privredni prestup i prekršaj u obavljanju  privredne delatnosti ( dokaz: uverenje Privrednog suda mesno nadležnog po sedištu podnosioca/korisnika da pravno lice nije kažnjavano za privredne prestupe i prekršaje);

13) dokaz da je privredni subjekt korisnik sredstava obezbedio učešće od najmanje 25% opravdanih troškova iz sopstvenih sredstava ili drugih izvora koji ne sadrže državnu pomoć ( dokaz: izjava koja je sastavni deo Obrasca prijave – izjava 1);

Dokumentacija podnosilaca ne sme da bude starija od 30 dana od dana podnošenja dokumentacije.

Zadržava se pravo da se od podnosioca prijave traži i dodatnu dokumentaciju.

V             VREMENSKI OKVIR KONKURSA

Konkurs je otvoren od dana objavljivanja do  02.aprila.2018. godine

Konkurs Novo zaposljavanje Obrazac kvartalnog izvestaja Pravilnik Novo zaposljavanje 2018

 

bespovratna sredstva za medije

BESPOVRATNA SREDSTVA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA PROIZVODNJE MEDIJSKIH SADRŽAJA ZA RADIO I INTERNET MEDIJE U 2018 GODINI

By | Mediji, Privreda

REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA

Sektor za informisanje i medije

Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, broj 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), člana 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br:13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“ broj: 16/16 i 8/17), i Odluke ministra broj: 451-04-1/2018-04  od 12.01.2018. godine raspisuje

K O N K U R S za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za radio i internet medije u 2018. godini

Konkurs se raspisuje radi pružanja finansijske podrške medijskim sadržajima koji doprinose ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja, definisanog članom 15. Zakona o javnom informisanju i medijima.

Sredstva opredeljena  za ovaj konkurs iznose 58.000.000,00 dinara.

Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti za projekte namenjene internet medijima po projektu  iznosi  300.000,00 dinara, a najveći iznos  sredstava po projektu iznosi  1.000.000,00  dinara.

Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti za projekte namenjene radiju po projektu  iznosi  400.000,00 dinara, a najveći iznos  sredstava po projektu iznosi  2.000.000,00  dinara.

Učesnik Konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta.

PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na konkursu ima:

 • izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, sa podacima upisanim u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima;
 • pravno lice,
 • odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija.

Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.

Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu s jednim projektom za svaki medij.

Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.

Pravo učešća na Konkursu nemaju lica kojima  je dodeljena državna pomoć male vrednosti (de minimis), a čiji ukupan iznos u tekućoj i prethodne dve kalendarske godine prelazi 23.000.000,00 dinara.

Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom propisanom roku i formi podnela narativni i finansijski izveštaj i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila.

Učesnik konkursa ne može da angažuje drugo pravno lice ili preduzetnika da realizuje projekat umesto učesnika na konkursu.

Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta.

Ugovor će se zaključiti samo sa licem kome su dodeljena sredstva, a kome račun nije u blokadi u momentu zaključenja ugovora.

KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA

Opšti kriterijumi su:

1)  Mera  u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni  interes u oblasti javnog informisanja, a posebno se ocenjuje:

Značaj projekta sa stanovišta: ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja; ostvarivanje namene konkursa; usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;  identifikovanih  i jasno definisanih potreba  ciljnih grupa; zastupljenosti  inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.

Uticaj  i izvodljivost sa stanovišta: usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima,  očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa; stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe; merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta; razrađenosti i izvodljivosti  plana realizacije projekta; stepena razvojne i finansijske održivost projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).

Kapaciteti sa stanovišta: stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta; neophodnih  resursa za realizaciju projekta; stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju  predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.

Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta: preciznosti i razrađenosti budžeta  projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima; ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

2)   Mera  pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima, a posebno se ocenjuje:

Da li su učesniku konkursa izrečene mere  od strane državnih organa,  regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije).

Dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

Bliži kriterijumi su:

1)  Obrada tema: očuvanje srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika; promocija kulturnog nasleđa na teritoriji RS u kontekstu obeležavanja Evropske godine kulturnog nasleđa 2018; unapređenje medijske pismenosti; natalitet i povećanje svesti pojedinca o značaju rađanja; programi namenjeni deci; prevencija vršnjačkog nasilja; unapređenje položaja i ravnopravnosti određenih društvenih grupa: ekonomski i socijalno ugroženih društvenih grupa, žena, starih, pripadnika LGBT populacije,  itd.; evropske integracije; korupcija; siromaštvo; govor mržnje;  migrantska kriza; rodna ravnopravnost; borba protiv trgovine ljudima; podizanje svesti javnosti o značaju medijskih sloboda, medijskog pluralizma i bezbednog rada novinara; multikulturalizam; obeležavanje sto godina od završetka Velikog rata.

Projekti koji se bave gore navedenim temama imaće prednost prilikom ocenjivanja projekata, ali učesnici u Konkursu mogu da predlože i druge teme kojima se unapređuje javni interes u oblasti javnog informisanja.

2) Mera u kojoj je  proizvedeni medijski sadržaj pristupačan osobama sa invaliditetom  (audio deskripcija, titl, prevod na znakovni jezik i dr.)

DOKUMENTACIJA

Učesnik Konkursa je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju:

 1. Popunjen i overen prijavni Obrazac 1 u šest primeraka:
 2. Popunjen predlog projekta, i
 3. Popunjen budžet projekta.

Obrazac se preuzima na sajtu Ministarstva kulture i informisanja.

Kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:

 1. dozvola za emitovanje programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;
 2. fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju – PIB-u;
 3. overena izjava/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica odnosno preduzetnika koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja);
 4. izjava učesnika na konkursu da se bavi proizvodnjom medijskog sadržaja.

ROKOVI

Konkurs se raspisuje u periodu od 5. februara  do 8. marta 2018.godine.

Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa.

POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE

Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, koja su registrovana najmanje tri godine  pre datuma raspisivanja Konkursa, da predlože članove konkursne komisije.

Uz predlog za člana komisije, novinarska i medijska udruženja,  prilažu i dokaz o registraciji tog udruženja  u Registru udruženja.

Pozivaju se  medijski stručnjaci, zainteresovani za učešće u radu komisije, da  pisanim putem  predlože  svoje članstvo u komisiji.

Uz predlog za člana komisije dostavlja se  i njegova  kratka biografija.

Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.

Udruženja i pojedinci, predloge za člana komisije mogu poslati  u roku od 20  dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Blic“, Ministarstvu kulture i informisanja, 11000 Beograd, Vlajkovićeva 3, sa naznakom: „ Za učešće u radu komisije“.

NAČIN PRIJAVLjIVANjA

Prijave projekata na Konkurs slati isključivo poštom na adresu: Ministarstvo kulture i informisanja, 11000 Beograd, Vlajkovićeva 3, sa naznakom: za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za radio i internet medije u 2018. godini Obrazac  1   (prijava  i tabela) sa jasnim nazivom podnosioca projekta, slati i u elektronskoj formi, na adresu: dragica.blagojevic@kultura.gov.rs

Konkursni materijal se ne vraća.

Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu, neće biti razmatrane.

Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danom od 11 do 14 časova na telefone:  011/3398-671.

OBJAVLjIVANjE ODLUKE  O RASPODELI SREDSTAVA

Rešenje  o raspodeli sredstava  po raspisanom konkursu, biće objavljeno na internet stranici Ministarstva  www.kultura.gov.rs i dostavljeno svim učesnicima konkursa u elektronskoj formi.

Bespovratna sredstva za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za radio i internet medije u 2018. godini Izjava radio i internet Obrazac 1- Budzet projekta.xls