Usluge

Poslednje objave / Poslednje objave

Konsultantske usluge za prijavu na IPARD konkurs

| Usluge | No Comments
Usluga prijave za IPARD podsticaje i isplata odobrenih zahteva sastoji se od sledećih delova: Definisanje projekta u skladu sa IPARD pravilnikom. Izrada poslovnog plana u skladu sa zahtevima IPARD javnog…

Studija opravdanosti

| Usluge | No Comments
Studija opravdanosti je složen i kompleksan investicioni elaborat. Studijom opravdanosti određuje se naročito prostorna, ekološka, društvena, finansijska, tržišna i ekonomska opravdanost investicije za izabrano rešenje, razrađeno idejnim projektom, na osnovu…

Investicioni program

| Usluge | No Comments
Investicioni program objašnjava i razradjuje poslovne ideje i ciljeve kompanije koji se nameravaju ostvariti određenim investicijama. Izrada investicionog programa vrši se u fazi planiranja i pripreme realizacije investicije, na osnovu…