Usluge

Poslednje objave / Pogledajte poslednje objave

Studija opravdanosti

| Usluge | No Comments
Studija opravdanosti je složen i kompleksan investicioni elaborat. Studijom opravdanosti određuje se naročito prostorna, ekološka, društvena, finansijska, tržišna i ekonomska opravdanost investicije za izabrano rešenje, razrađeno idejnim projektom, na osnovu…

Investicioni program

| Usluge | No Comments
Investicioni program objašnjava i razradjuje poslovne ideje i ciljeve kompanije koji se nameravaju ostvariti određenim investicijama. Izrada investicionog programa vrši se u fazi planiranja i pripreme realizacije investicije, na osnovu…