PravilnikZakoni
26/02/2022

IZMENE PRAVILNIKA O DEKLARISANjU, OZNACAVANjU I REKLAMIRANjU HRANE

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o bezbednosti hrane („Službeni glasnik PCˮ, br. 41/09 i 17/19), Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENjA PRAVILNIKA O DOPUNAMA…
PravilnikZakoni
26/02/2022

IZMENE PRAVILNIKA I OBRASCA ZAHTEVA O NAČINU OSTVARIVANjA PRAVA NA OSNOVNE PODSTICAJE U BILjNOJ PROIZVODNjI

Na osnovu člana 18. stav 6. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16), Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi P…
PravilnikZakoni
26/02/2022

IZMENЕ PRAVILNIKA O PODSTICAJIMA ZA RAZVOJ TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH, I INOVATIVNIH PROJEKATA U POLjOPRIVREDI

Na osnovu člana 34. stav 7. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16), Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK…
PravilnikZakoni
26/02/2022

IZMENE PRAVILNIKA O IPARD PODSTICAJIMA ZA DIVERZIFIKACIJU PGa M7

Na osnovu člana 7a stav 4. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 10/13 - dr. zakon, 101/16, 67/21 - dr. zakon i 114/21), Ministar poljoprivrede,…