Poslednje objave / Pogledajte poslednje objave

APV: Bespovratna sredstva privrednim društvima za kupovinu opreme

| Nove Investicije, Privreda | No Comments
Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu raspisuje KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA KUPOVINU NOVE OPREME Cilj ovog konkursa je dodela bespovratnih sredstava za…

APV: Bespovratna sredstva za otvaranje novih radnih mesta

| Nova Radna Mesta, Privreda | No Comments
Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu raspisuje KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA OTVARANjE NOVIH RADNIH MESTA U cilju podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja, odnosno…

APV: Krediti pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede

| Krediti | No Comments
Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za razvoj poljoprivrede Konkurs za dodelu kredita za nabavku: Nove poljoprivredne mehanizacije, pogonske i priključne Protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća…

APV: Subvencije za zadruge za opremu, preradu i preciznu poljoprivredu

| Razno | No Comments
KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZADRUGAMA  ZA KUPOVINU OPREME I SISTEMA ZA PRECIZNU POLjOPRIVREDU I OPREME ZA PRERAĐIVAČKE KAPACITETE Cilj ovog konkursa je unapređenje proizvodnih procesa, kao i podizanje nivoa…

JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODSTICANjA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ FINANSIJSKU PODRŠKU ZA POČETNIKE U POSLOVANjU U 2020. GODINI

| Nove Investicije, Privreda | No Comments
03.02.2020. Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike  u poslovanju u 2020. godini (u daljem tekstu: Program) sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Fondom…

JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODSTICANjA PREDUZETNIŠTVA KROZ RAZVOJNE PROJEKTE U 2020. GODINI

| Nove Investicije, Privreda | No Comments
03.02.2020. Program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2020. godini (u daljem tekstu: Program) sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije (u…
Podsticaji za ribarstvo

APV: Bespovratna sredstva za ribnjake u 2020. godini

| Proizvodnja konzumne ribe, Stočarstvo | No Comments
Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo  raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podizanje novih i rekonstrukciju postojećih ribnjaka u AP Vojvodini. Cilj ovog konkursa je unapređenje načina korišćenja…

APV: Bespovratna sredstva za proizvodnju vina i rakije u 2020.godini

| Prerada hrane | No Comments
Bespovratna sredstava koja se dodeljuje po ovom konkursu iznose ukupno 70.000.000,00 dinara. Bespovratna  sredstva  za podršku investicija po ovom  konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% od vrednosti ukupno prihvatljivih…

APV: Bespovratna sredstva za opremanje hladnjača i ostale opreme u 2020. godini

| Izgradnja hladnjača, Mehanizacija i oprema | No Comments
Cilj i predmet ovog konkursa jesu podizanje tehničko-tehnološke opremljenosti poljoprivrednih gazdinstava, na osnovu dodele bespovratnih sredstava za opremanje hladnjača manjeg kapaciteta za sakupljanje i skladištenje voća i povrća i pripremu…

APV: Do 60% subvencije za preradu mleka i mesa u 2020. godini

| Prerada hrane | No Comments
Cilj konkursa je poboljšanje kvaliteta mleka i mesa, povećanje stočnog fonda, uposlenost članova domaćinstava koja se bave stočarskom proizvodnjom, proširenje asortimana novim proizvodima, brendiranje proizvoda i povećanje životnog standarda na…

APV: Konkurs za sufinansiranje troškova nabavke priključne mehanizacije za organsku proizvodnju u 2020. godini

| Mehanizacija i oprema, Priključne mašine i oprema za biljnu proizvodnju | No Comments
Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova nabavke priključne mehanizacije za organsku proizvodnju u 2020. godini, objavio je Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Sredstava po ovom konkursu dodeljuju…

APV: Bespovratna sredstva za razvoj lovstva u 2020. godini

| Razno | No Comments
Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstva za izradu i realizaciju programa i projekata razvoja lovstva i unapređivanja stanja populacije divljači i njenih staništa na teritoriji AP Vojvodine i druge namene…

APV: Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća

| Razno | No Comments
Predmet Konkursa je dodela bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, supružnicima i vanbračnim partnerima sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine koji nemaju stambeni prostor u vlasništvu/suvlasništvu.Pod seoskim kućama…

APV: Bespovratna sredstva za mlade poljoprivrednike u 2020.godini

| Razno | No Comments
Konkurs za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji AP Vojvodine u 2020. godini Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za: 1) Investicije…
 

Podsticaji za Privredu i Poljoprivredu

Malo je poznato da kompanije iz poljoprivrede mogu da koriste podsticaje i za privredu.

Svakome je ponekad potrebna pomoć, pronađi investicioni podsticaj ili budžetska sredstva za razvoj.