Novi traktorIPARDMehanizacija i opremaNabavka novog traktoraPrimarna proizvodnja M1
19/07/2022

Rang lista IPARD traktori sedmi javni poziv

Uprava za agrarna plaćanja objavljuje sledeću Rang listu zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje u Sedmom javnom pozivu za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije…
IPARDNabavka novog traktoraPrimarna proizvodnja M1
09/06/2022

Bodovna lista traktori sedmi IPARD javni poziv

B O D O V N A  L I S T A zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje u Sedmom javnom pozivu za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za…
IPARDRuralni turizam M7
28/02/2022

Konačna rang lista M7 drugi JP ruralni turizam

Na osnovu člana 17. Pravilnika o IPARD podsticajima za diverzifikaciju poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja ("Sl. glasnik RS", br. 76/2020 i 87/2021) (u daljem tekstu: Pravilnik), v.d. direktor Uprave za…
IPARDMehanizacija i opremaNabavka novog traktoraPrimarna proizvodnja M1
14/02/2022

Raspisan IPARD javni poziv za nabavku novog traktora

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja raspisuje Sedmi javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava…

Poslednje objave / Poslednje objave

Novi traktor

Rang lista IPARD traktori sedmi javni poziv

| IPARD, Mehanizacija i oprema, Nabavka novog traktora, Primarna proizvodnja M1 | No Comments
Uprava za agrarna plaćanja objavljuje sledeću Rang listu zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje u Sedmom javnom pozivu za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije…

Bodovna lista traktori sedmi IPARD javni poziv

| IPARD, Nabavka novog traktora, Primarna proizvodnja M1 | No Comments
B O D O V N A  L I S T A zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje u Sedmom javnom pozivu za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za…

Objavljena Konačna rang lista podnosilaca prijava na Drugi javni poziv u okviru Projekta za konkurentnu poljoprivredu u 2022. godini

| Mehanizacija i oprema, Nabavka novog traktora, Oprema i izgradnja u stočarstvu, Priključne mašine i oprema za biljnu proizvodnju | No Comments
Na osnovu člana 29. Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava u okviru Projekta za konkurentnu poljoprivredu Srbije, Tim za upravljanje Projektom, koji radi u Upravi za agrarna plaćanja, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva…

Podsticaji u sektoru proizvodnje vina

| Prerada i marketing, RS Ministartsvo poljoprivrede | No Comments
Pravilnikom se bliže propisuju vrste podsticaja za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru proizvodnje vina, uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje, obrazac zahteva za ostvarivanje…

Grad Beograd: 5 konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za poljoprivrednike

| Opštine i gradovi, Razno | No Comments
Raspisani javni pozivi za subvencije poljoprivrednim proizvođačima Grad Beograd raspisao je pet javnih poziva za subvencije poljoprivrednim proizvođačima, a za te namene ove godine izdvojeno je 240 miliona dinara, odnosno…

Osnovni podsticaje u biljnoj proizvodnji po ha

| Biljna proizvodnja, Osnovni podsticaj po ha | No Comments
Zahtev se podnosi jedanput godišnje, u dva primerka od 1. marta do 30. aprila tekuće godine na novom obrascu. Podsticaj iznosi 8.000 din/ha. 6.000 din/ha je direktni podsticaj i 2000…

Podsticaji u sektoru proizvodnje jakih alkoholnih pića

| Prerada i marketing, RS Ministartsvo poljoprivrede | No Comments
Pravilnik o podsticajima za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru proizvodnje jakih alkoholnih pića (objavljeno u „Službenom glasniku RSˮ, broj 133 od 6. novembra 2020.…

Konačna rang lista M7 drugi JP ruralni turizam

| IPARD, Ruralni turizam M7 | No Comments
Na osnovu člana 17. Pravilnika o IPARD podsticajima za diverzifikaciju poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja ("Sl. glasnik RS", br. 76/2020 i 87/2021) (u daljem tekstu: Pravilnik), v.d. direktor Uprave za…

IZMENE PRAVILNIKA O DEKLARISANjU, OZNACAVANjU I REKLAMIRANjU HRANE

| Pravilnik, Zakoni | No Comments
Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o bezbednosti hrane („Službeni glasnik PCˮ, br. 41/09 i 17/19), Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENjA PRAVILNIKA O DOPUNAMA…

IZMENE PRAVILNIKA I OBRASCA ZAHTEVA O NAČINU OSTVARIVANjA PRAVA NA OSNOVNE PODSTICAJE U BILjNOJ PROIZVODNjI

| Pravilnik, Zakoni | No Comments
Na osnovu člana 18. stav 6. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16), Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi P…

IZMENЕ PRAVILNIKA O PODSTICAJIMA ZA RAZVOJ TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH, I INOVATIVNIH PROJEKATA U POLjOPRIVREDI

| Pravilnik, Zakoni | No Comments
Na osnovu člana 34. stav 7. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16), Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK…

IZMENE PRAVILNIKA O IPARD PODSTICAJIMA ZA DIVERZIFIKACIJU PGa M7

| Pravilnik, Zakoni | No Comments
Na osnovu člana 7a stav 4. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 10/13 - dr. zakon, 101/16, 67/21 - dr. zakon i 114/21), Ministar poljoprivrede,…

IZMENE PRAVILNIKA O IPARD PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U PRERADU I MARKETING POLjOPRIVREDNIH PROIZVODA I PROIZVODA RIBARSTVA M3

| Pravilnik, Zakoni | No Comments
Na osnovu člana 7a stav 4. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 10/13 - dr. zakon, 101/16, 67/21 - dr. zakon i 114/21), Ministar poljoprivrede,…

IZMENE PRAVILNIKA O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE RURALNE I JAVNE INFRASTRUKTURE

| Pravilnik, Zakoni | No Comments
На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16),   Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси…

Ukoliko ste zainteresovani za ostvarenje podsticaja

molim vas da popunite ovu kontakt formu

 

Otvori formular